• +30 210 4967757
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ


Σκοπός του Διαγωνισμού
Ο Ποιητικός Διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας και σύμπραξης των φορέων με στόχο την ευαισθητοποίηση της Ελληνικής και Παγκόσμιας κοινότητας αναφορικά με το επίμαχο αυτό, εθνικής αλλά και παγκόσμιας εμβέλειας ζήτημα.

°ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ°
Aρχική ημερομηνία υποβολής των έργων: 1 Μαΐου 2017
Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 2 Απρίλη 2018 (Μεγάλη Δευτέρα)

Η υποβολή της συμμετοχής σας στον διαγωνισμό γίνεται ταχυδρομικά αλλά και μέσω mail. Μέσα στον μεγάλο φάκελο εκτός από δύο αντίγραφα θα υπάρχει και ένας μικρός φάκελος κλειστός με το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e mail. Τα emails εάν σταλούν θα είναι δύο. Στο ένα θα είναι το έργο σας και στο άλλο τα πραγματικά σας στοιχεία. Θα αποστέλλονται στη διεύθυνση

Προς Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, Πέτρου Ράλλη 210 και Θησέως 1, τ.κ. 18454 Νίκαια, Αττική, Ελλάδα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Όροι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας και επιπέδου σπουδών.

-Ο Διαγωνισμός αφορά σε τρεις κατηγορίες συμμετεχόντων, με βάση την ηλικία τους, την καταλυτική ημερομηνία υποβολής των έργων:
Α' Κατηγορία: έως και 20 ετών (μαθητών)
Β΄ Κατηγορία: 21 έως και 30 (νέων)
Γ' Κατηγορία: 31 και άνω

-Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γράφουν ο καθένας στη γλώσσα του, ενορθόγραφα, δακτυλογραφημένα και σχετικά με το θέμα.
-Δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 30 στίχους.
-Επιπρόσθετα, θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα (είτε αυτό αφορά σε έντυπο είτε σε ηλεκτρονικό μέσο) και να μην εκκρεμεί η συμμετοχή τους σε άλλους ποιητικούς διαγωνισμούς.
-Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ένα και μόνο ποίημα. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή του θα ακυρώνεται.
-Οι νικητές της κάθε κατηγορίας, θα είναι 3 και θα τιμηθούν με ειδική τιμητική πλακέτα και μετάλλιο, σε ειδική εκδήλωση.
-Οι κριτές δεν ανήκουν στα ΔΣ των τριών φορέων
-Η κριτική επιτροπή θα οριστεί από τους φορείς. Πρόεδροι των κριτικών επιτροπών ορίζονται ο Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, Ιωάννης Μαρωνίτης και ο Πρόεδρος του ΕΠΟΚ, Ηρακλής Ζαχαριάδης, οι οποίοι ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα να είναι μέλη της κριτικής επιτροπής.

-Οι συμμετέχοντες διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα του έργου τους και μπορούν να τα αναδημοσιεύουν χωρίς κανέναν περιορισμό μετά την πάροδο του διαγωνισμού. Παραχωρούν όμως στους φορείς το δικαίωμα χρήσης των έργων τους στο πλαίσιο της καμπάνιας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

-Σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η κριτική επιτροπή και οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.
Η συμμετοχή συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων καθώς και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.


PROCLAMATION
The Club for UNESCO of Piraeus & Islands, the Greek Culture Association of Cypriots in Greece and the Music Association of Art "Linos", as part of their cultural activities are launching International Competition original and unpublished poem for the return of Parthenon Marbles.

The purpose of the Competition
The poetry competition is part of the cooperation and partnership of the organizations to raise awareness of Greek and International community regarding the disputed this, national and global issue.

° DURATION COMPETITION °
Home date of works: May 1, 2017
Deadline set by April 2, 2018

Submitting your participation in the contest is done by post or via mail. Inside the large envelope you have to include two copies and a small closed envelope with your name, address, telephone number and e mail. The emails have to be two. One will be your poem and the other facts.
They will be sent to
Club for UNESCO of Piraeus and Islands, Petrou Ralli 210 and Theseus 1 PC 18454 Nice, Athens, Greece or email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Terms of participation
-Right to participate in the contest everyone, regardless of age, ethnicity, and education level.
-The Competition refers to three categories of participants, based on their age
Category A: up to 20 years
Category B: 21 to 30
Class C: 31 or more

Participants can write each one in his own language, corectly, typed and on the subject.
-There should exceed 30 verses.
-Furthermore should be unpublished (whether this concerns in print or electronic media) and not pending their participation in other poetic competitions.
-Each contestant can participate with a single poem. Otherwise the contribution will be canceled.

-The winners of each category will be 3 and will be honored with a special award plaque and medal at a special event.
-The jury will be set by operators. Chairmen of the jury appointed by the President of the Club for UNESCO Piraeus and Islands, Ioannis Maronitis and President of EPOK, Iraklis Zachariadis who DO NOT have the right to be members of the jury.

-The participants retain copyright of their work and they can reproduce without restriction after the competition. However, grant the operators the right to use their works as part of the campaign for the return of the Parthenon Marbles.

-In the event of a breach of copyright, the jury and the organizers are not responsible and have a right to exclude participation.
Participation implies full acceptance of these terms and the tender results.