• +30 210 4967757
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

INTERNATIONAL ACTION ART


To International Action Art είναι ένας μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 2010. Στόχος είναι η διατήρηση,
διάσωση, διάδοση και προστασία του παραδοσιακού και σύγχρονου πολιτισμού, η ελεύθερη ανταλλαγή και η κυκλοφορία
πολιτιστικών πληροφοριών και ιδεών. Διοργανώνει πρωτοβουλίες και προγράμματα που ενθαρρύνουν την πολιτιστική ανάπτυξη και
την προώθηση της ειρήνης, της φιλίας και της αμοιβαίας συνεργασίας, την κοινωνική αλληλεγγύη, την ισότητα και την
επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που υπηρετούν την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας τους.
H ανάπτυξη του INTERNATIONAL ACTION ART είναι ραγδαία. Έχοντας σαν επίκεντρο την Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο
δίκτυο με 30 παραρτήματα σε χώρες όλου του κόσμου μέχρι στιγμής και συνεχίζει με όραμα και σκληρή δουλειά να επεκτείνεται
με δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και τον άνθρωπο, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες, το Περιβάλλον, την Προώθηση του
Πολιτιστικού Τουρισμού και τον διάλογο των πολιτισμών των λαών μέσα από διεθνείς πολιτιστικές ανταλλαγές.
Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής επίσης είναι το παράρτημα της Ουκρανίας, του Μεξικό και της Μόσχας που έγινε η επίσημη
ανακοίνωση των παραρτημάτων και των διευθυντων ενώπιον 4000 χιλιάδων κόσμου στους οποίους παρουσιάσθηκε το πλάνο δράσης
του οργανισμού και ο διορισμός διευθυντών σε αντίστοιχες διευθύνσεις(συγκρότηση των διευθύνσεων στην Ουκρανία έγινε στο
state university στο Κίεβο). Μια διεύθυνση είναι μέρος κάθε παραρτήματος που είναι υπεύθυνο για έναν συγκεκριμένο τομέα
δράσης. Οι διευθύνσεις είναι ο εκτελεστικός βραχίονας κάθε παραρτήματος, μεταφράζουν σε δράση τις πολιτικές που
πλαισιώνεται από τη δήλωση αποστολής. Κάθε διεύθυνση θα πρέπει να έχει διευθυντή και τουλάχιστον δέκα αναπληρωτές
διευθυντές και στελέχη. Οι διευθυντές είναι διευθυντές υπουργείων (π.χ του υπουργείου υγείας στην Ουκρανία), καθηγητές
πανεπιστημίου, εικαστικοί, επιχειρηματίες και γνωστοί επαγγελματίες.

 

International Action Art Fair... actions through art.

Με τιμή,

 

Ο Γενικός Πρόεδρος και CEO του INTERNATIONAL ACTION ART

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ


 

International Action Art is a non-profit organisation founded in 2010. It aims to preserve, rescue, disseminate and
protect traditional and modern culture, free exchange and circulation of cultural information and ideas. It organises
initiatives and programmes encouraging cultural development and the promotion of peace, friendship and mutual cooperation,
social solidarity of equality and the rights of women and the understanding among people who serve the cultural
development of their country.
The development of INTERNATIONAL ACTION ART is rapid. The headquarters are based in Greece, but a huge network has been
created with 30 departments in countries around the world so far and continues with vision and hard work to expand with
actions related to education and human beings, Culture and the Arts, the Environment, Promotion of Cultural Tourism and
the dialogue of peoples' cultures through international cultural exchanges.
An example of good practice is also the departments of Ukraine, Mexico and Moscow that became the official announcing to
4000 people presenting the action plan of the organization and the directorates (establishment of directorates in Ukraine
state university in Kiev). A directorate is a part of each department which is responsible for one particular thing.
Directorates are the executive arm of each department, they translate into action the policies that arc framed by the
mission statement. Each directorate should have a director and at least ten deputy directors and executives. Directors are
heads of ministries (ex. the Ministry of Health in Ukraine), professors of universities, artists, business people and
well-known professionals.

International Action Art Fair... actions through art.

with honor,

 

 

The general President and CEO of INTERNATIONAL ACTION ARTIOANNIS MARONITIS