ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΡΕΧΟΝΤΑ

ΕΣΠΑ 2007-2013 

2012-2015: Λιμάνι Αλληλεγγύης _ Πειραιάς κωδ. 377053

Η Πράξη στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Πειραιά
Ειδικότερα στοχεύει:
• στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας ατόμων στο Δήμο Πειραιά μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από τις Κοινωνικές Δομές που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της Πράξης.
• στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση.

Συγκεκριμένα η πράξη αφορά στη λειτουργία από 19/4/2013 εώς 30/6/2015, σύμφωνα με τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας που ορίζει η Πρόσκληση 49, των παρακάτω κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας:
• Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων
• Υπνωτήριο
• Δομή παροχής Συσσιτίων
• Κοινωνικό φαρμακείο
• Τράπεζα χρόνου
• Γραφείo Διαμεσολάβησης
Μέσω της λειτουργίας των παραπάνω Δομών θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών θα δημιουργηθούν 37 νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα καλυφθούν από άνεργους νέους έως 30 ετών.

2012- 2015: Κύκλος Δράσης _ Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Πέραμα κωδ. 377081

Η Πράξη στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Κερατσινίου, Δραπετσώνας και στο Δήμο Περάματος.
Ειδικότερα στοχεύει:
• στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας ατόμων στο Δήμο Κερατσινίου, Δραπετσώνας και στο Δήμο Περάματος. μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από τις Κοινωνικές Δομές που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της Πράξης. • στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση.
Συγκεκριμένα, η πράξη αφορά στη λειτουργία από 19.04.2013 έως 30.06.2015 των παρακάτω κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, σύμφωνα με τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας που ορίζει η Πρόσκληση 49, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
• Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων
• Δομή παροχής Συσσιτίων
• Κοινωνικό φαρμακείο
• Δημοτικός Λαχανόκηπος
• Τράπεζα χρόνου
• Γραφεία Διαμεσολάβησης
Μέσω της λειτουργίας των παραπάνω Δομών θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών θα δημιουργηθούν 33 νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα καλυφθούν από άνεργους νέους έως 30 ετών.

2013-2015: Κύκλος Ανθρωπιάς _ Νίκαια – Α.Ι. Ρέντης –  κωδ. 431301

Η Πράξη στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι .Ρέντη.
Ειδικότερα στοχεύει:
• στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας ατόμων στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι .Ρέντη μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από τις Κοινωνικές Δομές που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της Πράξης.
• στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση.
Συγκεκριμένα η πράξη αφορά στη λειτουργία, σύμφωνα με τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας που ορίζει η Πρόσκληση 55, των παρακάτω κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας:
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων
Δομή Παροχής Συσσιτίου
Τράπεζα χρόνου
Μέσω της λειτουργίας των παραπάνω Δομών θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών θα δημιουργηθούν 25 νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα καλυφθούν από άνεργους νέους έως 30 ετών.

2013- 2015: Κύκλος Ανθρωπιάς _ Κόρινθος – κωδ. 431302

Η Πράξη στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Κορίνθου.
Ειδικότερα στοχεύει:
• στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας ατόμων στο Δήμο Κορίνθου μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από τις Κοινωνικές Δομές που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της Πράξης.
• στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση.
Συγκεκριμένα η πράξη αφορά στη λειτουργία, σύμφωνα με τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας που ορίζει η Πρόσκληση 55, των παρακάτω κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας:
Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων
Υπνωτήριο
Κοινωνικό Φαρμακείο
Τράπεζα χρόνου
Γραφείο Διαμεσολάβησης
Μέσω της λειτουργίας των παραπάνω Δομών θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών θα δημιουργηθούν 25 νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα καλυφθούν από άνεργους νέους έως 30 ετών.

Αττική 2014-2020

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμος Πειραιά – ΟΠΣ: 5001316

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Δήμος Νίκαιας- Ρέντη – ΟΠΣ: 5001309

 

Erasmus+

2017-2019: Validation for inclusion of new citizens of Europe (VINCE) –  κωδ. 580329-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

2016-2017: Providing employment perspective to migrants and refugees through capacity building of guidance counsellors (PERSPECTIVE) – κωδ. 2016-1-FR01-KA202-024202


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Erasmus+

2014-2015 – Dialogue among people cultures, through UNESCO World cultural, natural and intangible Heritage – κωδ. 2014-2-EL02-KA105-001017

Youth in Action

2013 – Museum:The actionography of European people – κωδ. 3.1.1/R1/2013/13 & GR-31-E17-2013-R1

GRUNDTVIG

2012- EQUALITY IN THE XXI CENTURY COFE – κωδ. 2010-1-ES1-GRU06-20750

ΕΣΠΑ 2007-2013

2014-2015: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – κωδ. 464787

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ στη συνέχεια μελέτης της περιοχής στόχου και των δυνατοτήτων απασχόλησης στους Δήμους Πειραιά, Περάματος. Κερατσινίου-Δραπετσώνας και των νησιών Αίγινας και Πόρου της Περιφέρειας Αττικής στοχεύει στην προεπιλογή, επιλογή, κατάρτιση, συμβουλευτική, προώθηση και στήριξη στην απασχόληση κυρίως μέσω κοινωνικών συνεταιρισμών 70 ανέργων. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή προκείμενου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και κυρίως νέες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Οι ανάγκες κατάρτισης και υποστήριξης ανέργων των ομάδων στόχου βασίζονται στην υποστήριξη, στην αποτύπωση των άτυπων προσόντων των ανέργων, στην παροχή θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους, στη ψυχολογική και συμβουλευτική στήριξη κατά τη φάση της απόκτησης και στα πρώτα στάδια άσκησης της εργασιακής απασχόλησης. Η προώθηση στην απασχόληση θα γίνει μέσω ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής οικονομίας (συνεταιρισμών, κοινωνικών συνεταιρισμών κλπ.).
Το έργο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
-Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας.
-Διακρατική δράση που περιλαμβάνει κατάρτιση συμβούλων απασχόλησης στο εξωτερικό και ανάπτυξη οδηγού μεθοδολογίας προώθησης στην απασχόληση και στήριξης.
-Δικτύωση με άλλες ΑΣ και τους τοπικούς φορείς και θεματική δικτύωση με σύσταση ομάδων εργασίας, οργάνωση εργαστηρίων (workshops), ανάπτυξη forum επικοινωνίας, αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων (social media), συμμετοχή σε ημερίδες και εκδηλώσεις άλλων Αναπτυξιακών Συμπράξεων, παραγωγή φυλλαδίων, επισκέψεις μελέτης, παραγωγή έντυπου υλικού.
-Δράσεις κατάρτισης 70 ανέργων
-Προώθηση στην επιχειρηματικότητα. Εκστρατεία ενημέρωσης για επενδυτικές ευκαιρίες μέσω οργάνωσης workshops, παροχή συμβουλευτικής, κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan), σύνταξη αιτήσεων για υπαγωγή σε επενδυτικά προγράμματα

2013-2015: Ανάδειξη και προβολή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή – κωδ. 423713

Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει την έως επτά (7) μήνες (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση 30 ανέργων σε υπηρεσίες φύλαξης του Μουσείου Γουλανδρή αλλά και επέκτασης του ωραρίου του Μουσείου. Επίσης, περιλαμβάνει την απασχόληση ανέργων ωφελουμένων σε εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών, οι οποίες συμβάλλουν στην διασφάλιση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών χώρων στο ευρύ κοινό, καθώς και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ). Τέλος, μπορεί να περιλαμβάνει την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόμιμα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών και οι οποίες επίσης αποτελούν έκτακτο γεγονός, το οποίο δεν επιτρέπει την εκ των προτέρων πρόβλεψη της κάλυψής του από μόνιμο προσωπικό. Επιπλέον, η συμμετοχή φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε παρόμοιες εκδηλώσεις, συμβάλλει στην ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην διοργάνωση εκδηλώσεων, που αναδεικνύουν και αξιοποιούν την τοπική πολιτιστική κληρονομιά.
Για τις ανωτέρω Δράσεις θα προσληφθούν 30 άνεργοι – ωφελούμενοι με τις ακόλουθες ειδικότητες: 6 ημερήσιοι φύλακες, 4 καθαριστές-καθαρίστριες, 10 εργάτες – εργατοτεχνίτες και 10 Μουσειολόγοι.

2013-2015:Ανάδειξη, προβολή και φύλαξη Βυζαντινού-Χριστιανικού Μουσείου – κωδ. 384010

Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει την έως επτά (7) μήνες (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση ανέργων σε υπηρεσίες φύλαξης του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας , αλλά και επέκτασης του ωραρίου του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών δεν επαρκεί το μόνιμο προσωπικό, επειδή προκύπτει εκτάκτως λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, που παρατηρείται την θερινή περίοδο και είναι δύσκολο να προβλεφθεί εκ των προτέρων και να προγραμματιστεί η κάλυψή τους από το μόνιμο προσωπικό. Επίσης, περιλαμβάνει την απασχόληση ανέργων σε εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου, οι οποίες συμβάλλουν στην διασφάλιση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών χώρων στο ευρύ κοινό, καθώς και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ). Τέλος, μπορεί να περιλαμβάνει την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόμιμα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών και οι οποίες επίσης αποτελούν έκτακτο γεγονός, το οποίο δεν επιτρέπει την εκ των προτέρων πρόβλεψη της κάλυψής του από μόνιμο προσωπικό. Για τις ανωτέρω ενέργειες θα προσληφθούν 17 ημερήσιοι φύλακες, 3 νυχτοφύλακες, 2 καθαριστές-στριες και 3 εργάτες-εργατοτεχνίτες, σύνολο ωφελουμένων 25.

2013-2015: Ανάδειξη, προβολή και φύλαξη του Μουσείου Μπενάκη – κωδ. 384019

Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει την έως επτά (7) μήνες (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση 16 ανέργων σε υπηρεσίες φύλαξης του Μουσείου Μπενάκη, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας του Μουσείου, αλλά και επέκτασης του ωραρίου αυτού. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών δεν επαρκεί το μόνιμο προσωπικό λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας που παρατηρείται κατά την θερινή περίοδο και που καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη και αδύνατο τον εκ’ των προτέρων προγραμματισμό της κάλυψής τους από το μόνιμο προσωπικό. Επίσης, περιλαμβάνει την απασχόληση 6 ανέργων σε εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών του Μουσείου Μπενάκη, οι οποίες συμβάλλουν στην διασφάλιση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών χώρων στο ευρύ κοινό, καθώς και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ). Τέλος, περιλαμβάνει την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόμιμα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών και οι οποίες επίσης αποτελούν έκτακτο γεγονός, το οποίο δεν επιτρέπει την εκ των προτέρων πρόβλεψη της κάλυψής του από μόνιμο προσωπικό.
Για τις ανωτέρω ενέργειες θα προσληφθούν 16 ημερήσιοι φύλακες, 2 καθαριστές-στριες, 1 εργάτης-εργατοτεχνίτης, 2 αρχαιολόγοι και 1 μουσειολόγος.

2013-2015: Φύλαξη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης – κωδ. 384007

Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει την έως επτά (7) μήνες (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση 11 ανέργων σε υπηρεσίες φύλαξης & ευπρεπισμού του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας του, αλλά και επέκτασης του ωραρίου αυτού. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών δεν επαρκεί το μόνιμο προσωπικό, επειδή προκύπτει εκτάκτως λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, που παρατηρείται την θερινή περίοδο και είναι δύσκολο να προβλεφθεί εκ των προτέρων και να προγραμματιστεί η κάλυψή τους από το μόνιμο προσωπικό
Τέλος, μπορεί να περιλαμβάνει την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόμιμα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών και οι οποίες επίσης αποτελούν έκτακτο γεγονός, το οποίο δεν επιτρέπει την εκ των προτέρων πρόβλεψη της κάλυψής του από μόνιμο προσωπικό. Για τις ανωτέρω ενέργειες θα προσληφθούν 8 ημερήσιοι φύλακες και 3 καθαριστές-στριες.

2013-2015: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην ΕΠΜΑΣ και στα παραρτήματα της στην περιφέρεια Αττικής – κωδ. 384011

Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει την έως επτά (7) μήνες (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση 13 ανέργων σε υπηρεσίες φύλαξης των χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης και των παραρτημάτων της στην περιφέρεια Αττικής σε ημέρες και ώρες λειτουργίας της αλλά και επέκτασης του ωραρίου αυτής.
Για την κάλυψη των αναγκών αυτών δεν επαρκεί το μόνιμο προσωπικό, επειδή προκύπτει εκτάκτως λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, που παρατηρείται την θερινή περίοδο και είναι δύσκολο να προβλεφθεί εκ των προτέρων και να προγραμματιστεί η κάλυψή τους από το μόνιμο προσωπικό. Επίσης, περιλαμβάνει την απασχόληση 2 ανέργων σε εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών, οι οποίες συμβάλλουν στην διασφάλιση της προσβασιμότητας στην Εθνική Πινακοθήκη και των παραρτημάτων της στην περιφέρεια Αττικής, σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ). Τέλος, μπορεί να περιλαμβάνει την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόμιμα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών και οι οποίες επίσης αποτελούν έκτακτο γεγονός, το οποίο δεν επιτρέπει την εκ των προτέρων πρόβλεψη της κάλυψής του από μόνιμο προσωπικό.
Για τις ανωτέρω ενέργειες θα προσληφθούν 13 φύλακες, 1 καθαριστής-στρια και 1 εργάτης-εργατοτεχνίτης

2012-2013: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου- Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας – κωδ. 373889

Για τις ανάγκες του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα στο Δήμο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων προσλήφθηκαν 70 άτομα, σύμφωνα με το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου με τον Όμιλο για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων. Η πρόσληψη τους έγινε με διαφανές διαδικασίες υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του ΑΣΕΠ. Έκτος από τους άμεσα 70 ωφελούμενους, απλοί δημότες ωφελήθηκαν από τις δράσεις αυτές.

2012-2013: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα Νησιά – κωδ. 465206

Ι) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΝ: «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης στην περιφερειακή ενότητα Αττικής σε δράσεις “ Φυσικό περιβάλλον, Αστικό Περιβάλλον, Κοινωνικό Τομέα, Εκπαίδευση, Πολιτισμό, στήριξη της εργασίας, στη Περιφερειακή Ενότητα Νήσων με Σύνολο Ωφελουμένων 18 άτομα.
ΙΙ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης στην περιφερειακή ενότητα Αττικής σε δράσεις Φυσικό περιβάλλον, Αστικό Περιβάλλον, Κοινωνικό Τομέα, Εκπαίδευση, Πολιτισμό, στήριξη της εργασίας στo Δήμο Κυθήρων με Σύνολο Ωφελουμένων 20 άτομα.
ΙΙΙ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης στην περιφερειακή ενότητα Αττικής σε δράσεις Φυσικό περιβάλλον, Αστικό Περιβάλλον, Κοινωνικό Τομέα, Εκπαίδευση, Πολιτισμό, στήριξη της εργασίας στo Δήμο Αίγινας με Σύνολο Ωφελουμένων 20 άτομα.
ΙV) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης στην περιφερειακή ενότητα Αττικής σε δράσεις Φυσικό περιβάλλον, Αστικό Περιβάλλον, Κοινωνικό Τομέα, Εκπαίδευση, Πολιτισμό, στήριξη της εργασίας στo Δήμο Σπετσών με Σύνολο Ωφελουμένων 12 άτομα.

2012-2013: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά  κωδ. 465182

Ι) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
— ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
— ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΙΤΗΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
— ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΤΕΜΑ, ΚΛΑΔΕΜΑ, ΠΟΤΙΣΜΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ
— ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΜΟΥ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ & ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΙΩΝ
–ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΚΙΝΕΖΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ) ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΑΠΟΡΟΥΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΙΙ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
–ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
–ΣΙΤΗΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
— ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΚΤΩΝ
— ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
–ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΙΙΙ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
— ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
— ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΙΤΗΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
–ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΤΕΜΑ, ΚΛΑΔΕΜΑ, ΠΟΤΙΣΜΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ
— ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΜΟΥ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ & ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΙΩΝ
–ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΑΠΟΡΟΥΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

 

 

erasmus_plusinedivim

logo epanad


 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ3

HM/NIA……6/3/2017…………

ΑΡ.ΠΡΩΤ..…136…………

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2017

O Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννιά (9) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο, β) Κοινωνικό Συσσίτιο, γ) Κοινωνικό Φαρμακείο» στο Δήμο Πειραιά, με κωδικό MIS 5001316 που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις:

ΚΩΔΙΚΟΣ

Κοινωνική Δομή

Τόπος

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

101

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Για τη στελέχωση της δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- Δήμου Πειραιά

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕ ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

102

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Για τη στελέχωση της δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- Δήμου Πειραιά

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

103

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Για τη στελέχωση της δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ- Δήμου Πειραιά

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕ ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

104

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Για τη στελέχωση της δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ- Δήμου Πειραιά

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

105

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Για τη στελέχωση της δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ- Δήμου Πειραιά

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΕ

ΒΟΗΘHΤΙΚΟY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

106

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Για τη στελέχωση της δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ- Δήμου Πειραιά

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

107

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Για τη στελέχωση της δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ- Δήμου Πειραιά

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

108

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Για τη στελέχωση της δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ- Δήμου Πειραιά

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕ ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

109

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Για τη στελέχωση της δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ- Δήμου Πειραιά

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟ-ΠΟΙΟΣ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

ΚΩΔΙΚΟΣ

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα (ανά κωδικό θέσης)

101

103

108

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή – Απολυτήριος τίτλος: – Ενιαίου Λυκείου ή – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή – Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

  2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δε καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

   1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή – Απολυτήριος τίτλος: – Ενιαίου Λυκείου ή – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή – Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

102

105

107

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

106

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α’) Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δε καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δε καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 508/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών

109

Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ. Δεν δίνονται τηλεφωνικώς διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των αιτήσεων. Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση & τα παραρτήματα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.unescopireas.gr. Ο υποψήφιος μπορεί να αναζητήσει ολόκληρη την ανακοίνωση και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πειραιά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση με κωδικό ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν από 8/3/2017 έως και 17/3/2017,  ώρες 10.00 με 14.00, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 210 & ΘΗΣΕΩΣ 1, ΝΙΚΑΙΑ, απευθύνοντάς την στον ΟΜΙΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ..

logo.pep.SOS

parartima_a1

parartima_a2

sox.5

sox1.2017

3HM/NIA……6/3/2017……

ΑΡ.ΠΡΩΤ..…135………

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2017

O Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο, β) Παροχή Συσσιτίου» Δήμου Νίκαια-Ρέντη, με κωδικό MIS 5001309 που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις:

ΚΩΔΙΚΟΣ

Κοινωνική Δομή

Τόπος Απασχό-λησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Για τη στελέχωση της δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- Δήμου Νίκαια-Ρέντη

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΠΕ ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

102

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Για τη στελέχωση της δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- Δήμου Νίκαια-Ρέντη

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

103

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Για τη στελέχωση της δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ- Δήμου Νίκαια-Ρέντη

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΠΕ ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

104

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Για τη στελέχωση της δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ- Δήμου Πειραιά

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

105

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Για τη στελέχωση της δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ- Δήμου Νίκαια-Ρέντη

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΥΕ

ΒΟΗΘHΤΙΚΟY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

106

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Για τη στελέχωση της δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ- Δήμου Νίκαια-Ρέντη

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

107

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων Για τη στελέχωση της δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ- Δήμου Νίκαια-Ρέντη

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής μέχρι τη λήξη του προγράμματος

1

ΚΩΔΙΚΟΣ

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα (ανά κωδικό θέσης)

101

103

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή – Απολυτήριος τίτλος: – Ενιαίου Λυκείου ή – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή – Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

  2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δε καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

   1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή – Απολυτήριος τίτλος: – Ενιαίου Λυκείου ή – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή – Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

102

105

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

106

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α’) Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δε καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δε καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 508/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών

107

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ.

Δεν δίνονται τηλεφωνικώς διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των αιτήσεων. Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση & τα παραρτήματα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.unescopireas.gr. Ο υποψήφιος μπορεί να αναζητήσει ολόκληρη την ανακοίνωση και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πειραιά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση με κωδικό ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν από 8/3/2017 έως και 17/3/2017, ώρες 10.00 με 14.00, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 210 & ΘΗΣΕΩΣ 1, ΝΙΚΑΙΑ, απευθύνοντάς την στον ΟΜΙΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ.

parartima_a1

parartima_a2

sox.5

sox1.2017

logo.pep.SOS

ΝΙΚΑΙΑ 13/4/2017

ΑΡ.ΠΡΩΤ:         226

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

Σήμερα Πέμπτη 13/4/2017 στην Νίκαια, στην οδό Πέτρου Ράλλη 210 κ’ Θησέως 1 έγινε η ανάρτηση των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ των αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ.1/2016, για την πρόσκληση προσωπικού για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο,  Δήμος Πειραιά που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ: 5001316
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι 10 ημερολογιακές ημέρες και ξεκινά από 14/4/2017 μέχρι και 24/4/2017, ώρες 10.00-12.00 ή ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 210 & ΘΗΣΕΩΣ 1, ΝΙΚΑΙΑ 18454

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Ιωάννης Μαρωνίτης

ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.101 ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.102 ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.103 ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.104 ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.105 ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.106 ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.107 ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.108 ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.109 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΣΟΧ1_101 ΣΟΧ1_102 ΣΟΧ1_103 ΣΟΧ1_104 ΣΟΧ1_105 ΣΟΧ1_106 ΣΟΧ1_107 ΣΟΧ1_108 ΣΟΧ1_109

ΝΙΚΑΙΑ 13/4/2017

ΑΡ.ΠΡΩΤ:        227..

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

Σήμερα Πέμπτη 13/4/2017 στην Νίκαια, στην οδό Πέτρου Ράλλη 210 κ’ Θησέως 1 έγινε η ανάρτηση των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ των αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ.2/2017, για την πρόσκληση προσωπικού για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,  Δήμος Νίκαια-Ρέντη που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ: 5001309
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι 10 ημερολογιακές ημέρες και ξεκινά από 14/4/2017 μέχρι και 24/4/2017, ώρες 10.00-12.00 ή ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 210 & ΘΗΣΕΩΣ 1, ΝΙΚΑΙΑ 18454

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Ιωάννης Μαρωνίτης

 

ΣΟΧ.2.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.101 ΣΟΧ.2.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.102 ΣΟΧ.2.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.103 ΣΟΧ.2.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.104 ΣΟΧ.2.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.105 ΣΟΧ.2.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.106 & 107ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΣΟΧ2_101 ΣΟΧ2_102 ΣΟΧ2_103 ΣΟΧ2_104 ΣΟΧ2_105 ΣΟΧ2_106 ΣΟΧ2_107

LOGO

ΝΙΚΑΙΑ 3/5/2017

ΑΡ.ΠΡΩΤ:  262__

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

Σήμερα Τετάρτη 3/5/2017 στην Νίκαια, στην οδό Πέτρου Ράλλη 210 κ’ Θησέως 1 έγινε η ανάρτηση των ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ.1/2016, για την πρόσκληση προσωπικού για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείου  ΔήμουΠειραιά που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ: 5001316

 

 

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

 

ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Ο Πρόεδρος

 

Ιωάννης Μαρωνίτης

oristikos.104.sox1 oristikos.101.sox1 oristikos.102.sox1 oristikos.103.sox1 oristikos.105.sox1 oristikos.106.sox1 oristikos.107.sox1 oristikos.108.sox1 oristikos.109.sox1

LOGO

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

Σήμερα Τετάρτη 3/5/2017 στην Νίκαια, στην οδό Πέτρου Ράλλη 210 κ’ Θησέως 1 έγινε η ανάρτηση των ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ.2/2016, για την πρόσκληση προσωπικού για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,  Δήμος Νίκαια-Ρέντη που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ: 5001309

 

 

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

 

ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Ο Πρόεδρος

 

Ιωάννης Μαρωνίτης

 

oristikos.101.sox2 oristikos.102.sox2 oristikos.103.sox2 oristikos.104.sox2 oristikos.105.sox2 oristikos.106.sox2

ΝΙΚΑΙΑ : 7-8-2017

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 500

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 07/08/2017 στην Νίκαια, στην οδό Πέτρου Ράλλη 210 κ’ Θησέως 1 έγινε η ανάρτηση της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ των οριστικών πινάκων για τις ειδικότητες 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ.2/2017, για την πρόσκληση προσωπικού για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,  Δήμος Νίκαια-Ρέντη που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ: 5001309


Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μαρωνίτης

πρακτικό ανάρτησης 107 104 106 103 102 101 105

ΝΙΚΑΙΑ 11/9/2017

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 558

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 11/9/2017 στην Νίκαια, στην οδό Πέτρου Ράλλη 210 κ’ Θησέως 1 έγινε η ανάρτηση της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ των οριστικών πινάκων για τις ειδικότητες 101,102,103,104,105,106,107,108,109 καθώς και των απορριπτέων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ.1/2017, για την πρόσκληση προσωπικού για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο  Δήμος Πειραιά που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ: 5001316


Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μαρωνίτης

sox.1p_praktiko_anartisis101_ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ.1103_ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ.1102_ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ.1απορριπτεοι_109απορριπτεοι_108απορριπτεοι_107απορριπτεοι_105απορριπτεοι_104απορριπτεοι_103απορριπτεοι_102απορριπτεοι_101109_ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ.1108_ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ.1107_ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ.1106_ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ.1105_ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ.1

101a 101b 102a 102b 103a 103b 104a 104b 104c 105a 105b 106 107a 107b 108a 108b 109