ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Κεντρικά γραφεία Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων:

tel +30 2104967757
mob +30
fax +30.210 4944564
ema unescop.dominikeas@yahoo.gr
adr Κοτυώρων 35 ( 2ος Όροφος)

Δόμες Παροχής Βασικών αγαθών Νίκαια – Α.Ι. Ρέντη:

tel +30 2130298396, +30 2168001357-58
mob +30
fax +30.210 4944564
ema unescop.dominikeas@yahoo.gr
adr Κοτυώρων 35 ( 2ος Όροφος)

Δόμες Παροχής Βασικών αγαθών Πειραιά:

tel +30 2168003076-77
mob +30
fax +30.210 4944564
ema unescop.domipirea@yahoo.gr
adr Ακτή Ποσειδώνος 2-4
Πύργος Πειραιά , 1ος Όροφος