ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Providing employment perspective to migrants and refugees through capacity building of guidance counsellors (PERSPECTIVE)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Providing employment perspective to migrants and refugees through capacity building of guidance counsellors (PERSPECTIVE)   Ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων είναι εταίρος στο έργο, με τίτλο “Providing employment perspective to migrants and refugees Διαβάστε περισσότερα …