Αναφορά 4ης Συνάντησης Grundtvig Νίκαια 20-25 Μαρτίου 2012

Συμμετείχαν: 1.     Centre Tecnologic Forestal de Catalunya ¡V Solsona – Cataluna, Spain Coordinator (Mrs Paloma Hernandez & Mr Fransesc Altes) 2.     Asociatia Colegiului National  “Nicolae Titulescu” Craiova, Romania (Mr Eugen-Mihai  Calugaru & Mr Alexandru Gidar & Mrs Elly Neagu &Mrs Rodica Miala) 3.     Διαβάστε περισσότερα …

Αναφορά 4ης Συνάντησης Grundtvig Νίκαια 20-25 Μαρτίου 2012

Συμμετείχαν: 1.     Centre Tecnologic Forestal de Catalunya ¡V Solsona – Cataluna, Spain Coordinator (Mrs Paloma Hernandez & Mr Fransesc Altes) 2.     Asociatia Colegiului National  “Nicolae Titulescu” Craiova, Romania (Mr Eugen-Mihai  Calugaru & Mr Alexandru Gidar & Mrs Elly Neagu &Mrs Rodica Miala) 3.     Διαβάστε περισσότερα …

LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG

Conciliation for Equality in the XXI century                                                                        COFEGRU-10-P-LP-121-DJ-ES                                                                         Asociatia  Colegiului National »Nicolae Titulescu» Craiova ROMANIA  Πρώτη συνάντηση  15-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -2010 Εταίροι: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya – Solsona – Cataluna, ΙΣΠΑΝΙΑ – Συντονιστής Club for Unesco of the Διαβάστε περισσότερα …

LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG

Conciliation for Equality in the XXI century                                                                        COFEGRU-10-P-LP-121-DJ-ES                                                                         Asociatia  Colegiului National »Nicolae Titulescu» Craiova ROMANIA  Πρώτη συνάντηση  15-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -2010 Εταίροι: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya – Solsona – Cataluna, ΙΣΠΑΝΙΑ – Συντονιστής Club for Unesco of the Διαβάστε περισσότερα …