ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ «ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

LOGOS70

Ημ/νία:.…18/08/2017…..

Αρ. πρωτ..…508…..

 

                                                                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το πρόγραμμα ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, βάσει του οποίου λειτουργούσαν οι δομές μας, τα τελευταία 3 χρόνια, σε συνεργασία με τον Δήμο Κορινθίων με απόλυτη επιτυχία, έληξε στις 28/02/2017. Δυστυχώς, δεν υπήρξε νέο πρόγραμμα που να καλύπτει τη συνέχιση της λειτουργίας των Δομών μας (Υπνωτήριο, Κέντρο Ημέρας, Κοινωνικό Φαρμακείο, Τράπεζα Χρόνου, Γραφείο Διαμεσολάβησης).

Με δική μας πρωτοβουλία και σε εθελοντική βάση καταφέραμε και λειτουργήσαμε τη Δομή του Υπνωτηρίου και του Κέντρου Ημέρας με δικούς μας πόρους μέχρι και τις 18 Αυγούστου 2017, δηλαδή 6 ολόκληρους μήνες ακόμα. Παρά τις προσπάθειές μας, δεν καταφέραμε να βρούμε χρηματοδότηση για τη συνέχιση της λειτουργίας των δομών μας.

Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να διακόψουμε τη λειτουργία των δομών μας, καθώς ο Όμιλος μας δεν νομιμοποιείται να συνεχίσει τη λειτουργία και να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες που προκύπτουν.

Όσοι από τους ωφελούμενους επιθυμούν μπορούν να φιλοξενηθούν στο υπνωτήριο του Ομίλου στο Δήμο Πειραιά ή να αιτηθούν στο πρόγραμμα ΕΝΤΑΞΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ στο Δήμο Αιγίου για χρηματοδότηση ενοικίου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Κορινθίων, το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο κ. Πνευματικό για την πολύτιμη υποστήριξη του στο έργο μας αυτά τα τριάμισι χρόνια!

Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την τοπική κοινωνία, η οποία αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την προσπάθειά μας, τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα για την άψογη συνεργασία τους, τους εθελοντές και τους χορηγούς μας.