Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/ΣΟΧ2

ΝΙΚΑΙΑ 13/4/2017

ΑΡ.ΠΡΩΤ:         226

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 13/4/2017 στην Νίκαια, στην οδό Πέτρου Ράλλη 210 κ’ Θησέως 1 έγινε η ανάρτηση των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ των αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ.1/2016, για την πρόσκληση προσωπικού για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο,  Δήμος Πειραιά που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ: 5001316
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι 10 ημερολογιακές ημέρες και ξεκινά από 14/4/2017 μέχρι και 24/4/2017, ώρες 10.00-12.00 ή ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 210 & ΘΗΣΕΩΣ 1, ΝΙΚΑΙΑ 18454

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μαρωνίτης

ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.101 ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.102 ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.103 ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.104 ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.105 ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.106 ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.107 ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.108 ΣΟΧ.1.αποριπτέοι.109

ΣΟΧ1_101 ΣΟΧ1_102 ΣΟΧ1_103 ΣΟΧ1_104 ΣΟΧ1_105 ΣΟΧ1_106 ΣΟΧ1_107 ΣΟΧ1_108 ΣΟΧ1_109

ΝΙΚΑΙΑ 13/4/2017

ΑΡ.ΠΡΩΤ:        227..

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 13/4/2017 στην Νίκαια, στην οδό Πέτρου Ράλλη 210 κ’ Θησέως 1 έγινε η ανάρτηση των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ των αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ.2/2017, για την πρόσκληση προσωπικού για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,  Δήμος Νίκαια-Ρέντη που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ: 5001309
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι 10 ημερολογιακές ημέρες και ξεκινά από 14/4/2017 μέχρι και 24/4/2017, ώρες 10.00-12.00 ή ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 210 & ΘΗΣΕΩΣ 1, ΝΙΚΑΙΑ 18454

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μαρωνίτης

ΣΟΧ.2.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.101 ΣΟΧ.2.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.102 ΣΟΧ.2.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.103 ΣΟΧ.2.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.104 ΣΟΧ.2.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.105 ΣΟΧ.2.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.106 & 107

ΣΟΧ2_101 ΣΟΧ2_102 ΣΟΧ2_103 ΣΟΧ2_104 ΣΟΧ2_105 ΣΟΧ2_106 ΣΟΧ2_107