ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ UNESCOPIO! READ NOW THE NEW SPECIAL SIX MONTH EDITION OF THE UNESCOPIO MAGAZINE!

Περιοδικό UNESCOPIO: Οι δράσεις του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων σε ένα συλλεκτικό εξάμηνο τεύχος
Τεύχος 8 / Μάρτιος – Αύγουστος 2016

Unescopio Magazine: Club for UNESCO of Piraeus and Islands activities in a special six month edition
Issue 8 / March – August 2016