Η ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΥΓΟΥ «ΡΕΑ» ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΗΣ

Η ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΥΓΟΥ «ΡΕΑ»

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΗΣ

 

Scan afisa0062