Συνεργαστείτε μαζί μας

Ο ‘Ομιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων έχει εμπειρία στην σύνταξη προτάσεων καθώς και στην υλοποίηση έργων στα πλαίσια πολλών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως είναι το Erasmus Plus, Creative Europe, Europe Aid κ.α.. Υποβάλλουμε προτάσεις σε αρκετούς Ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς, και είμαστε πρόθυμοι να συνάπτουμε νέες συνεργασίες με φορείς από όλο τον κόσμο αλλά και με ιδιώτες που έχουν καινοτόμες ιδέες για συναφή έργα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί σας εάν επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας.