ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

tripleLogorgb

 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Το κοινωνικό παντοπωλείο είναι δομή που λειτουργεί ο φορέας Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά και την ΚΟΔΕΠ/ Δήμο Νίκαια –Ρέντη και θα  διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη βασικής υλικής συνδρομής, ψυχαγωγίας κ.α. Μέσω της λειτουργίας της δομής, θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.  Στόχος είναι η προμήθεια τουλάχιστον 100 οικογενειών ανά μήνα

Η διανομή των ειδών θα γίνεται σε σταθερή και τακτική βάση στους ωφελούμενους που τα έχουν ανάγκη. Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δομή είναι μεμονωμένα άτομα και νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων  των χωρών και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας).

Η χρηματοδότηση του θα προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014 – 2020.

ΔΟΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ακτή Ποσειδώνος 2-4, Πύργος Πειραιά (1ος όροφος), 2168003076-7, unescop@domi.pirea@yahoo.gr

ΔΟΜΗ ΝΙΚΑΙΑΣ: Κοτυώρων 35, Νίκαια, 2130298396, 2168001357-8, unescop@domi.nikeas@yahoo.gr

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ

Το κοινωνικό συσσίτιο είναι δομή που λειτουργεί ο φορέας Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά και την ΚΟΔΕΠ/ Δήμο Νίκαια –Ρέντη και θα  προσφέρει καθημερινά γεύματαεξυπηρετεί, σε 150 ωφελούμενους.Μέσω της λειτουργίας της δομής, θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Η διανομή των γευμάτων θα γίνεται σε καθημερινή βάση στους ωφελούμενους που τα έχουν ανάγκη. Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δομή είναι μεμονωμένα άτομα και νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων  των χωρών και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας).

Η χρηματοδότηση του θα προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014 – 2020.

ΔΟΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ακτή Ποσειδώνος 2-4, Πύργος Πειραιά (1ος όροφος), 2168003076-7, unescop@domi.pirea@yahoo.gr

ΔΟΜΗ ΝΙΚΑΙΑΣ: Κοτυώρων 35, Νίκαια, 2130298396, 2168001357-8, unescop@domi.nikeas@yahoo.gr

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Το κοινωνικό φαρμακείο είναι δομή που λειτουργεί ο φορέας Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά και την ΚΟΔΕΠ και θα  διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντατα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών. Μέσω της λειτουργίας της δομής, θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.  Στόχος είναι η προμήθεια τουλάχιστον 100 απόρων ανά μήνα

Η διανομή των ειδών θα γίνεται σε σταθερή και τακτική βάση στους ωφελούμενους που τα έχουν ανάγκη. Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δομή είναι μεμονωμένα άτομα και νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων  των χωρών και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας).

Η χρηματοδότηση του θα προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014 – 2020.

ΔΟΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ακτή Ποσειδώνος 2-4, Πύργος Πειραιά (1ος όροφος), 2168003076-7, unescop@domi.pirea@yahoo.gr